ДГ "Д-р Стайко Стайков"

Детска градина в град Стрелча

Изберете нашата детска градина, ако вашите ценности съвпадат с нашите.
Детето трябва да получава едни и същи послания в детската градина и у дома.
Това го прави сигурно, спокойно, уверено и силно.
Така децата се превръщат в личности, обичащи и търсещи знания цял живот.
                          В нашата деmскаmа градина ние ОБИЧАМЕ:
1. Да играем, тичаме, фантазираме, изобретяваме неща, споделяме и се смеем заедно, прекарваме възможно най-много време навън, сред природата.
2. Да наблюдаваме и се учим от природата.
3. Уважението и грижата един за друг в грижовна и спокойна среда.
4. Ученето от личен опит (знанието минава първо през сетивата) – чрез правене.
5. Да бъдем независими, уверени и позитивни, да поемаме отговорност за собствените си действия.
​6. Отдадени и търсещи учители, прилагащи индивидуален подход към децата.

DD