ДГ "Д-р Стайко Стайков"
Детска градина в град Стрелча

Първа-втора разновъзрастова група

Йонка Георгиева - учител

Мирела Маслева - учител

Десислава Спасова - помощник-възпитател

 

Етикети: ,