ДГ "Д-р Стайко Стайков"
Детска градина в град Стрелча

Новини и Събития

ПРОЕКТ АПСП

Детска градина "Д-р Стайко Стайков" участва в Проект "Наука и образование за интелигентен растеж" , "Равен достъп до училищно образование в условия на криза"

В Дейност 1 - Допълнително изучаване на български език са сформирани 5 групи с общо 40 деца. По интересен и забавен начин, те усвояват българския език.